het 2de trimester van start gaat op 8 januari.

de fluoactie nog steeds loopt.

we op zoek gaan naar een nieuwe schat tijdens ons schattenmoment op 9 januari

er ook op 9 januari een nieuwjaarsreceptie, aangeboden door de mensen van het LAC = Lokaal Adviescomité,   
  plaats vindt voor de genodigden.

er medisch schooltoezicht is voor de kleuters van de 2de kleuterklas op 10, 24 januari, 1 en 2 februari.

de infoavond voor nieuwe instappers in 1KB gepland is op 11 januari.

de leerlingen van het 2de leerjaar naar “Megaspelenpaleis” gaan op 12 januari.

er medisch schooltoezicht is voor de leerlingen van 1A op 18 januari en voor de leerlingen van 1B op 19
  januari.

de ledenvergadering van de ouderraad plaats vindt op 23 januari.

het op 25 januari gedichtendag is.

onze zorgcoördinatoren juf Nicole en juf Elke op zorg-2daagse gaan op 25 en 26 januari.

de leerlingen van het 6de leerjaar een bezoek brengen aan Technopolis op 26 januari.

we de jarigen van januari in de bloemetjes zetten op 26 januari.

het zorgteam vergadert met het CLB op 1 februari.

het jaarlijks dansfeest van de ouderraad plaats vindt op 3 februari.

het op 6 februari “Dikke truiendag” is.

we op 6 februari personeelsvergadering hebben.

we op 9 februari carnaval vieren, de mensen van de ouderraad zorgen dan ook voor pannenkoeken.

de fluoactie eindigt op 9 februari.

de krokusvakantie start op 10 februari en eindigt op 18 februari