Schoolstructuur

We zijn een gesubsidieerde vrije basisschool:
kleuterschool + lagere school
(onderwijs van 2,5 jaar tot 12 jaar)

Leuvensesteenweg 641
2812 Muizen (Mechelen)
015 41 95 94
school@sint-lambertusschool.be

Scholengroep: KITOS

Onze school behoort tot de scholengroep vzw KITOS. De volgende scholen behoren tot deze vzw:

Basisscholen:
De Vrije Kleuterschool De Basis, De Vrije Lager School De Basis en de Montessorischool uit Duffel, De Vrije Basisschool DE HAM uit Mechelen, De Vrije Basisschool Sint-Joris uit Blaasveld en De Vrije Basisschool Sint-Jan uit Tisselt, Dr Vrije Basisschool Ursulinen uit Mechelen, De Vrije Basisschool Hagelstein uit Sint-Katelijne-Waver

Secundaire scholen:
Sint-Norbertusinstituut (SNOR) uit Duffel, COLOMAplus uit Mechelen. Ursulinen Mechelen, College Hagelstein uit Sint-Katelijne-Waver.

Ook HBO5 Verpleegkunde uit Duffel en de peda Rooienberg uit Duffel behoren tot deze scholengroep.

Met de vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein vormt de nieuwe vzw een personele unie. Basisschool Ursulinen Mechelen, Ursulinen Mechelen secundair, College Hagelstein en de Basisschool Hagelstein zullen binnenkort inkantelen in de nieuwe vzw.

Schoolbestuur

Voorzitter: Rita Dunon

KITOS
Katholieke scholengroep regio Mechelen vzw
Tervuursesteenweg 2
2800 Mechelen

email: info@kitosscholen.be
website: www.kitosscholen.be

Schoolraad

In uitvoering van het participatiedecreet van 2 april 2004 (BS 6 augustus 2004) werd in onze school een Schoolraad opgericht. Dit decreet zorgt voor een wettelijke regeling van de inspraak in het schoolbeleid van personeel, ouders en plaatselijke gemeenschap.

Personeel:

 • Koen Geets (voorzitter)
 • Dominique Tibbaut
 • Katrien Slaets

Ouders:

 • Veerle Vandebeek
 • Christophe Verhelle
 • Evi Vastenavondt (secretaris)

Plaatselijke gemeenschap:

 • Barbara Van Baelen
 • Noëlla Verlinden
 • Ludo De Graef

Adviserend:

 • Hilde Massart (directeur)

IDPBW (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)

Preventieadviseur:

 • Koen Geets

LAC (lokaal adviescomité)

Het LAC bestaat uit:

 • Annemie Claes
 • An Rijmenams
 • Marcel Sollie
 • Edu De Koninck
 • Julien Massart


LOC (lokaal onderhandelingscomité)

Een overlegorgaan tussen schoolbestuur en personeel.
Geledingen:
schoolbestuur:

 • Annemie Claes(voorzitter)
 • An Rijmenams
 • Anne Verhoeven

leerkrachten:

 • Leen Van Hove
 • Dominique Tibbaut
 • Katrien Slaets

directeur:

 • Hilde Massart (adviserend)

Ouderraad

Onze school heeft een actieve ouderraad. Ouders, leerkrachten en directie komen regelmatig samen om van gedachten te wisselen, meningen te toetsen, voor problemen oplossingen te zoeken. Zo worden aan onze ouders kansen geboden om actief bij het schoolgebeuren betrokken te worden.
De ouderraad organiseert tal van activiteiten zoals: dansfeest, infoavonden,… De opbrengst hiervan gaat naar toneelvoorstellingen voor de kinderen, aanschaf van boeken, verfraaiing van de speelplaats en de klassen, …

 • Yannick De Ley (voorzitter / werkgroep magisch)
 • Maarten Van Dooren (penningmeester / werkgroep dansfeest)
 • Mieke Horckmans(secretaris / verkeerswerkgroep)
 • Qing Cai (lid / werkgroep fit)
 • Veerle Vandebeek (lid / muzo werkgroep)
 • Sofie Schotsmans (lid / materiaalmeester)
 • Debby Van Rossem (lid / werkgroep fun)

algemeen emailadres ouderraad: ouderraad.muizen@gmail.com

Elk schooljaar voorziet de Ouderraad enkele algemene vergaderingen of gespreksbijeenkomsten. Ouders kunnen lid worden van de Ouderraad. Gebruik deze inspraakkansen.


CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het CLB begeleidt onze kinderen in samenwerking en op vraag van ouders en leerkrachten.

CLB
Vijfhoek 1
2800 Mechelen
tel. 015/41.89.11 fax 015/41.89.13
mechelen@clbkompas.be

Mieke D’Hollander; arts                                      mieke.dhollander@clbkompas.be
Marinka Ravhekar; psycho-pedag. consulent             marinka.ravhekar@clbkompas.be
Vanaf Januari:
Babs Aerts; psycho-pedag. consulent
babs.aerts@clbkompas.be
Goedele Van Soom; maatschappelijk werker    goedele.vansoom@clbkompas.be
Dounia Lamouri; intercult. medewerker        dounia.lamouri@clbkompas.be
Kirsten Van Gestel; paramedisch werker          kirsten.vangestel@clbkompas.be

Goedele Van Soom is de contactpersoon voor onze kleuterafdeling en Marinka Ravhekar (Babs Aerts) is de contactpersoon voor onze lagere school.
Voor sommige tussenkomsten kan in overleg een beroep worden gedaan op andere medewerkers die meer gespecialiseerd zijn in een bepaalde materie.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Meer info vind je op de website van het CLB

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant:

Adres:         Nekkerspoelstraat 358 2800 Mechelen

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:

Ilse Van Vlieberghe 0487305665
Joke Langmans 0487305773
onw.noordbrabant@gmail.com

LOP (Lokaal overlegplatform)

Een overkoepelend overlegorgaan tussen verschillende scholen uit onze regio.

EDPBW (Externe dienst preventie en bescherming op het werk)

Onze school werkt hiervoor samen met Idewe.

Scholengemeenschap: ZWHHeM

Samen met de vrije school van Zemst, Weerde, Hofstade en Hombeek vormen wij een SCHOLENGEMEENSCHAP.

Zemst: Tuimeling

Weerde: De Zonnewijzer

Hofstade: De Kriekelaar

Hombeek: Sint-Maartenschool

Muizen: Sint-Lambertusschool


ns